POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI DNE 15.1.2016

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI DNE 15.1.2016

POZVÁNKA

NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI


ZKO KK Babice 1010, o.s., zve své členy na mimořádnou členskou schůzi, která se bude konat 15. ledna 2016 ve 20:00 hod.  v restauraci Na Hradbách v Uničově.

Program:

 1. Uvítání a seznámení s programem členské mimořádné schůze, odhlasování programu

 2. Volba zapisovatele

 3. Volba ověřovatelů zápisu

 4. Kontrola zápisu a usnesení z Výroční schůze konané dne 12. 12. 2015

 5. Volba návrhové komise

 6. Volba výboru

  1. tajná volba předsedy

  2. volba jednatele

  3. volba pokladníka

  4. volba hospodáře

  5. volba výcvikáře

 7. Volba revize

 8. Plán akcí na rok 2016

 9. Nákup majetku  - elektrocentrály

 10. Diskuze

 11. Závěr


V Babicích dne 11.1.2016.Lenka Kubešová

předseda