Placení členských poplatků

Placení členských poplatků

Vážení členové,
členské poplatky (osoby od 18 let 1000 Kč, důchodci 500Kč, děti do 18 let 300 Kč) na následující kalendářní rok je třeba zaplatit vždy nejpozději do konce předcházejícího roku! Buď v hotovosti už na prosincové výroční členské schůzi  nebo na bankovní účet klubu (č. ú. 258 512 994 / 0300) nejpozději do 31.prosince předchozího roku! Členství v ZKO, práva a povinnosti členů najdete ve stanovách ČKS.

Příklad: Poplatek na členství v KK Babice na r. 2016 je třeba uhradit buď v hotovosti na prosincové schůzi 2015 nebo do konce roku 2015 na účet klubu. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení a do poznámky, že se jedná o poplatek členství v KK Babice na rok 2016 !!!