PŘIHLÁŠKA DO KURZU POSLUŠNOSTI

PODZIMNÍ KOLO UZAVŘENO
Od září do listopadu probíhá pozdimní kolo kurzů, které je nyní pro přihlašování již uzavřeno. Můžete se přihlásit do dalšího kola kurzů, informace budou včas vyvěšeny na těchto stránkách.