Dogtrekking Krajinou pánů ze Šternberka

Dogtrekking Krajinou pánů ze Šternberka

datum konání 1.9.2018

od 8:00 - 10:00 hodin - start

19:00 - ukončení akce
 1. Popis:

Akce “Dogtrekking Krajinou pánů ze Šternberka” nezapadá do MČR dogtrekkingu. Nezapočítávají se body do dog-maratonu. Nelze plnit pracovní třídu severských psů.

Dog trekking je kynologickým sportem, jde o orientační pochod se psem. Cílem je překonávání velkých vzdáleností v časovém limitu, kdy je pejsek spojem s psovodem vodítkem.

Dog trekking je určem všem, kdo mají rádi společnost svého čtyřnohého parťáka, pobyt v přírodě a nebojí se protáhnout si nohy…

 1. Trasy:

Dogtrekking bude probíhat na dvou trasách v délce 25 a 10 km. Mapku tras obdržíte při startu.

 1. Závazné podmínky účasti na akci Dogtrekking:

  1. s odesláním přihlášky souhlasíte se závaznými podmínkami dogtrekkingu

  2. účastník se akce účastní na vlastní zodpovědnost, je si vědom náročnosti akce a po celou dobu trvání akce nese zodpovědnost za chování a bezpečí své i svého psa

  3. je zakázáno používání pomůcek působících bolest a fyzického pobízení, je zakázáno fyzické trestání psů

  4. účastník nesmí být pod vlivem omamných látek, alkoholu

  5. účastník se zavazuje chovat se sportovně a v nouzi pomoci soupeři. Je povinen poskytnou první pomoc! Povinen v případě potřeby neprodleně vyhledat lékaře či veterináře.

  6. účastník je povinen oznámit pořadateli že odstupuje z konání akce a opouští trať

  7. pes musí být celou dobu spojen se psovoden vodítkem a postrojem připnutým k bedernímu pásu nebo veden jen na vodítku (možnost využít obou variant). Pes nesmí být "na volno"  - ani krátkodobě.

  8. pes může nést psí nosič

  9. pes musí absolvovat celou cestu "po svých". Trasu  můžou jít pouze psi starší 1 roku

  10. účastník obdrží v iteniáři telefonní kontakt pro případ nouze. Odvoz z trasy do místa startu je zpoplatněn 70Kč. V případě úrazu psovoda či psa je odvoz z trasy zdarma.

  11. účastník je povinen předložit platný očkovací průkaz psa/psů

  12. účastník obdrží startovací číslo a iteniář trati

 

 1. Doporučená výstroj

  1. povinná pouze pitná voda pro psa i člověka a platný očkovací průkaz psa, mobilní telefon pro přivolání pomoci

 2. Startovné

Výše startovného: 150 Kč

Platba proběhne na účet: 943 0983 001/ 5500

k platbě je nutné připsat “dogtrek” + vaše jméno !!!

Startovné je možné zaplatit i na místě ve výši 200,- Kč při předešlém přihlášení nebo 300,- Kč bez přihlášení

 

PŘIHLÁŠKA:

https://docs.google.com/forms/d/1Im4hUoEjgugCqlWrIrxXsr3MGtBszaRjT7PYbKyPLa4/edit

(zkopírujte a odkaz vložte na internet)

 

 

SPONZORUJE: