Výroční členská schůze dne 25.11.2016

Výroční členská schůze dne 25.11.2016

Zveme všechny členy k účasti na Výroční členské schůzi, která se koná v pátek 25. listopadu 2016 v 18 hod v restauraci Expedice ve Šternberku.

Program:

1.         Úvodní slovo předsedkyně ZKO p.Lenky Kubešové

2.         Volba zapisovatele

3.         Volba ověřovatele zápisu

4.         Kontrola zápisu z členské schůze konané 2.9. 2016

5.         Zhodnocení roku 2016

6.         Výběr členských poplatků na rok 2017

7.         Přijetí nových členů

8.         Návrh investic na rok 2016

9.         Zkoušky – zhodnocení proběhlých zkoušek

10.         Akce v roku 2017 

11.        Zhodnocení kurzů a naplánování na rok 2017

12.        Možnost získávání peněz pomocí nákupu zákazníků v obchodě - připomenutí

13.       Diskuze