Výroční členská schůze - sobota 12.12.2015, Hospůdka pod Lipou

Výroční členská schůze - sobota 12.12.2015, Hospůdka pod Lipou

12.12.2015 od 19 hod proběhne v místní Hospůdce pod Lipou VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE a rozloučení s rokem 2015 spojené s malou oslavu (tentokrát výjimečně bez psů).
V rámci akce proběhne nejdříve schůze a cca ve 20 hod společná večeře (platba a rezervace večeří předem u předsedkyně !!!). Pro usnášenischopnost schůze je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů, proto prosíme, aby jste svou případnou neúčast na schůzi předem avizovali předsedkyni!

Na schůzi se budou vybírat platby za členské poplatky na r.2016. (Informace k platbám členských poplatků)

Program schůze:

  1. Zhodnocení roku 2015
  2. Přijetí nových členů
  3. Výše členských příspěvků
  4. Plán akcí na rok 2016
  5. Termíny schůzí pro rok 2016
  6. Návrh investic na rok 2016
  7. Návrh lektorů kurzů pro rok 2016
  8. Diskuze
  9. Výběr členských poplatků na rok 2016